Kontakt.

Agrokor-trgovina d.o.o.

Trg Dražena Petrovića 3
HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 4894111
Telefon: +385 1 4894200
Telefax: +385 1 4894127

e-mail: agrokortrgovina@agrokortrgovina.hr

Tvrtka/naziv:

AGROKOR-TRGOVINA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima

Skraćena tvrtka/naziv:

AGROKOR-TRGOVINA d.o.o.

Sjedište i adresa:

Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3

Registarski sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital:

1.532.000,00 HRK (kuna)

Osnovna djelatnost:

Trgovina na veliko žitaricama,
sjemenjem i stočnom hranom

Pravni oblik:

Društvo s ograničenom odgovornošću

OIB:

40715974731

Matični broj (MB):

1179985

Matični broj subjekta (MBS):

080041079

Članovi uprave – likvidatori:

Robert Jurišić – predsjednik Uprave;
Mario Talajić – član Uprave;
-zastupaju društvo pojedinačno i samostalno

Nadzorni odbor:

Ivica Todorić – predsjednik nadzornog odbora
Ljerka Puljić – član nadzornog odbora
Tomislav Lučić – član nadzornog odbora
Ivan Todorić – član nadzornog odbora

IBAN:

HR1924810001120015212
Kreditna banka Zagreb d.d.,
Ulica grada Vukovara 74, HR-10000 Zagreb